corp / cuirp
body / bodies - corps

Gàidhlig English français
craiceann skin la peau
fallas sweat la sueur
gruag
falt
hair les cheveux
les poils
ceann / cinn head(s) tête(s)
bathais forehead le front
claigeann skull le crâne
eanchainn(ean) brain(s) cerveau(x)
aisling(ean) dream(s) rêve(s)
trom-laighe nightmare le cauchemar
aghaidh(ean) face(s) visage(s)
sùil(ean) eye(s) l'œil / les yeux
deur / deòir tear(s) larme(s)
cluas(an) ear(s) oreille(s)
sròn nose le nez
cuinnean(an) nostril(s) narine(s)
stais(ean), mustais(ean) mustache(s) moustache(s)
feusag beard la barbe
gruaidh(ean) cheek(s) joue(s)
bile(an) lip(s) lèvre(s)
beul mouth la bouche
teanga tongue la langue
càirean palate le palais
fiacail / fiaclan tooth / teeth dent(s)
peirceall, peircean jaw la mâchoire
smiogaid chin le menton
muineal neck le cou
amhach throat la gorge
cìoch breast le sein
broilleach chest la poitrine
cridhe heart le cœur
fuil blood le sang
sgamhan / sgamhain lung(s) poumon(s)
brù belly le ventre, l'abdomen
stamag stomach l'estomac
caolan / caolain intestine(s) intestin(s)
adha liver le foie
dubhag(an) kidney(s) rein(s)
leith(ean), nearbh(an) nerve(s) nerf(s)
fèith(ean) muscle(s) "
cnaimheach skeleton le squelette
cnàmh(an), cnàimh(ean) bone(s) os
druim back le dos
asna / asnaichean rib(s) côte(s)
gualann / guailnean shoulder(s) épaule(s)
gàirdean(an) arm(s) le bras / les bras
uilinn, uileann(an) elbow(s) coude(s)
caol-an-dùirn wrist le poignet
dòrn / dùirn fist(s) poing(s)
làmh(an) hand(s) main(s)
bas palm of the hand la paume de la main
òrdag(-làimhe) thumb le pouce
corrag(an), meur(an) finger(s) doigt(s)
ìne fingernail, nail l'ongle
gnè sex le sexe
bod penis le pénis, la verge
faighean vagina le vagin
cias(an) buttock(s) fesse(s)
sliasaid(ean) thigh(s) cuisse(s)
cas(an) leg(s) jambe(s)
glùn / glùintean knee(s) genou(x)
adhbrann ankle la cheville
sàil heel le talon
bonn na coise sole of the foot la plante du pied
cas(an) foot / feet pied(s)
òrdag-coise toe le doigt de pied,
l'orteil


health - la santé

Gàidhlig English français
carbad-eiridinn l'ambulance
cathair-chuibhle wheelchair la chaise roulante
ospadal(an) hospital(s) l'hôpital / les hôpitaux
banaltram(an),
nurs / nursaichean
nurse(s) infirmière(s)
lighiche(an)
dotair(ean)
physician(s)
medical doctor(s)
médecin(s)
"docteur(s)"
lannsair surgeon le chirurgien
fiaclair(ean) dentist(s) dentiste(s)
bùth-chungaidh
cungadair(ean)
pharmacy, drugstore
pharmacist(s)
la pharmacie
pharmacien(s)
cungaidh-lèighis medication les médicaments
casgan-gin condom le préservatif,
la "capote"
Galar na Seirg AIDS le SIDA
tinneas
tinneas an t-siùcair
disease
diabetes
la maladie
le diabète
dall / doill blind man/men aveugle(s)
bodhar deaf sourd
balbh [adj], balbhan [n.] dumb, mute muet
gun chiall [adj] mad, insane fou