làithean na seachdain
days of the week - jours de la semaine

Gàidhlig English français
Diluain Monday lundi
Dimàirt Tuesday mardi
Diciadain Wednesday mercredi
Diardaoin Thursday jeudi
Dihaoine Friday vendredi
Disathairne Saturday samedi
Didòmhnaich,
Là na Sàbaid
Sunday dimanche