glasraich - vegetable - légume

Gàidhlig English français
glasraichear vegetarian végétarien
peirsill, fionnas-gàrraidh parsley le persil
soilire, seilearaidh celery le céleri
uinnean(an) onion(s) oignon(s)
creamh garlic l'ail
creamh-gàraidh leek le poireau
aspàrag(an) asparagus(es) asperge(s)
bliosan, farrasgag artichoke l'artichaut
balg(an)-buachair mushroom(s) champignon(s)
bloinigean-garaidh spinach les épinards
sailead
leiteas(an)
salad
lettuce(s)
la salade
laitue(s)
càl cabbage le chou
càl-colaig cauliflower le chou-fleur
lus an t-siùcair chicory l'endive
cularan cucumber le concombre
mearag-bheag zucchini la courgette
peapag(an) pumpkin(s) citrouille(s)
luibh-uigh eggplant l'aubergine
piobar(an) sweet/bell pepper(s) poivron(s)
piobar-tiolaidh hot/chili pepper le piment
pònair(ean)
pònair-dhearg
bean(s)
red bean
haricot(s)
le haricot rouge
pònair-leathann broad bean la fève
peasrach / peasraichean pea(s) petit(s) pois
lite porridge [bouillie de céréales,
gruaux]
gràn / gràinean grain(s), cereal(s) céréale(s)
cruithneachd wheat le blé
cruithneachd buidhe buckwheat le sarrasin, "blé noir"
eòrna barley l'orge
coirce oat(s) l'avoine
seagal rye le seigle
maois maize, corn le maïs
rus rice le riz
buntàta potato(es) pomme(s) de terre
sliseag(an) "French fries" les "patates frites"
criosp(ag) potato chips / crisps les "chips"
snèap turnip le navet
curran geal parsnip le panais
curran dearg / curranan,
meacan-dearg
carrot(s) carotte(s)
meacan-ruadh / meacain-ruadha radish(es) le radis / les radis
biotais beet, beetroot la betterave
lus-uighe, abhocado avocado l'avocat
ola, dearc-ola l'olive
tomàto(than) tomato(es) tomate(s)