cluaran
thistle - le chardon

an nàdar - nature

Gàidhlig English français
sabhal barn la grange
tuathanach / tuathanaich farmer(s) fermier(s)
ùir ground, soil le sol
criadh clay l'argile
eabar mud la boue
stùr dust la poussière
feur / feòir grass herbe(s)
connlach straw la paille
lus, luibh(ean) plant(s) plante(s)
freumh(an) root(s) racine(s)
seamrag(an) shamrock(s), clover(s) trèfle(s)
duilleag(an) leaf / leaves feuille(s)
dìthean(an), flùr(aichean) flower(s) fleur(s)
neòinean-grèine sunflower le tournesol
ròs / ròsan, ròis rose(s) "
tuiliop tulip la tulipe
craobh(an) tree(s) arbre(s)
fiodh wood, (timber) le bois
coille / coilltean forest(s) forêt(s)
pàirc park le parc
teine / teintean fire feu(x)
ceò, smùid smoke la fumée
luath ash la cendre
beinn-theine volcano le volcan
beinn / beanntan mountain(s)
hill(s)
montagne(s)
colline(s)
cnoc / cnuic hillock(s) butte(s)
gleann [narrow & deep]
strath [wide & shallow]
glen, valley
strath, valley
la vallée
dama dam le barrage
loch(an) lake(s) lac(s)
monadh heathland la lande
lòn machair meadow, grassland la prairie
achadh / achaidhean field(s) champ(s)
drochaid(ean) bridge(s) pont(s)
abhainn / aibhnichean river(s) rivière(s), fleuve(s)
cuan
an Cuan Mòr
ocean
the Atlantic Ocean
l'océan
l'océan Atlantique
muir / marannan sea(s) mer(s)
feamainn seaweed, algae l'algue
tonn / tuinn sea wave(s) vague(s)
cop foam, froth l'écume, la mousse
deatach steam, vapor la vapeur
eilean(an) island(s) île(s)
tràigh(ean) beach(es) plage(s)
fàsach desert le désert
dùn / dùin dune(s) "
gainmheach sand le sable
dèideag(an) pebble(s) galet(s)
càrn / cùirn cairn(s) pile(s) de pierres
clach(an) stone(s) pierre(s)
creag(an) rock(s) roche(s), rocher(s)
marmor, clach-mharbhail marble le marbre
daoimean diamond le diamant
rùbaidh(ean) ruby / rubies le rubis / les rubis
smàrag(an) emerald(s) émeraude(s)
gorm-leug, saifear(an), sàpair(ean) sapphire(s) saphir(s)
òmar amber l'ambre
gual coal le charbon
creag-ola oil, (petroleum) le pétrole
gas " le gaz
mèinneadair(ean) miner(s) mineur(s)
mèinn(ean) mine(s) "
clach-mhèinnir ore le minerai
iarann iron le fer
stàilinn steel l'acier
alman, alùmanum alumin(i)um l'aluminium
copar copper le cuivre
airgead silver l'argent
òr gold l'or"tursachan" - (Callanish) standing stones - menhirs (à Calanais)